Provide robust body healthy, abundant vitality, nourish physiology, medicine Ginseng Velvet Maraton helps nourish organs, blood and oxygen attacked, eliminating illnesses, help live happy, live healthy, live the Life.

Doctor's Maraton (#10)
Doctor's Maraton (#10)
Item# drtrung10
$30.00

Product Description

Provide robust body healthy, abundant vitality, nourish physiology, medicine Ginseng Velvet Maraton helps nourish organs, blood and oxygen attacked, eliminating illnesses, help live happy, live healthy, live the Life.

Thuốc Sm Nhung Maraton, gồm c 30 loại dược thảo tinh qu thượng hạng. Ngoi việc lm cơ thể cường trng khỏe mạnh, dồi do sinh lực, bồi bổ sinh l, Thuốc Sm Nhung Maraton cn gip bồi bổ ngũ tạng, đả thng kh huyết, giải trừ bệnh tật, gip sống vui, sống khỏe, sống trường thọ.