Doctor's SuperBone (#16)

Doctor's SuperBone (#16)
Item# drtrung16
$30.00

Product Description

Drugs Nutrition Doctor's SuperBone (bottle of 16) of all the minerals, vitamins, drugs, herbs to nourish the bones are stiff prevent osteoporosis by nourishing and helps the body absorb maximum calcium and other minerals needed for bone to supplement, helps increase the activity of osteoblasts and restrict activities of osteoclasts, which are bone hardy, avoid fracture when falling down.

Thuốc Bổ Xương Doctor’s SuperBone (chai số 16) gồm toàn những khoáng chất, vitamins, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp tránh rỗng xương bằng cách bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa chất calcium và những khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của tế bào hủy xương, từ đó xương phát triển được cứng cáp, tránh được gẫy xương khi ngă té.