#3 IMSOMTONIX - Mat Ngu Than Suy

#3 IMSOMTONIX - Mat Ngu Than Suy
Item# wonderherbs3_imsomtonix
$32.00

Product Description

#3 IMSOMTONIX - Mat Ngu Than Suy
Help:
- Treatment of insomnia, mental instability, thinking, dizziness.
- myself, angry, annoyed.
- dry facial skin - Depression. - Brain overworking.
- Heart physiological instability.

Gip:
- Điều trị mất ngủ, tm thần bất ổn, suy tư, chng mặt.
- Bần thần, bực tức, kh chịu.
- Da mặt kh ho
- Suy nhược thần kinh.
- Tr no lm việc qu nhiều.
- Tm sinh l bất ổn.