(#6) UROTONIX - Tieu San Than

(#6) UROTONIX - Tieu San Than
Item# wonderherbs6_TieuSanThan
$32.00

Product Description

Đặc Tính Dược Thảo:
- Thông đường tiểu, bớt tiểu đau, tiểu rát, tiểu són.
- Khai thông tuyến tiền liệt (prostate)
- Tránh viêm bàng quang
- Làm ṃn sạn thận và thải thận ra ngoài theo đường tiểu.